HACKED BY AYYILDIZ TİM !..

TERÖRÜ DESTEKLEYEN ÜLKELERE UYARIDIR !!!!

Warning on Terrorism Supporters Country
Government!..

TÜRK OLMAK ZORDUR, DÜNYA İLE ŞAVAŞIRSIN
TÜRK OLMAMAK DAHA'DA ZORDUR TÜRK ! İLE SAVAŞIRSIN

islam'a Hakaret Eden, Terör� Destekleyen Vatanımıza Yan Bakan Her Ülke Hedefimizdir!..

ZULMÜN OLDUĞU HER YERDEYİZ
HADDİNİZİ BİLİN !..

Where cruel, we're there
Be Yourself!...

WİR SİND ÜBERALL wo es grausemkeit gibt
Sie m�ssen ihre grenzen kennen !..